december 26, 2011

Island Records/Universal | Betyg 3 av 6
——————————-
En oper­son­lig vara.

Han är ett intres­sant typex­em­pel för den kom­mer­si­ella popmusik-branschen. Taio Cruz slog ige­nom med albu­met Departure 2008 och blev snabbt en av de mest spe­lade artis­terna på radio. Han har vun­nit BRIT Awards, Van­gu­ard Awards, fler­ta­let Bill­board Awards och nomi­ne­rats för MOBO Awards. Han är alltså en av den moderna popens bäst säl­jande akter men kanske även den mest ano­nyma. Soun­det, låttex­terna och sång­a­rens uttryck är fort­satt så pass oper­son­liga att han blir utbyt­bar, nästin­till ansiktslös.

Att albu­mets titel kom­mit till då han trött­nat på att fans utta­lar hans namn fel kan vara ett resul­tat av en affärsmo­dell som främst sik­tar på att handla med låtar enligt slit och släng-mall. Lik­som på tidi­gare album kamou­fle­ras karak­tä­ren Taio Cruz av de bom­bas­tiska synt­h­ba­se­rade pro­duk­tio­nerna som denna gång är sig­ne­rade Ingrosso, Ang­ello, Guetta och RedOne. Taio Cruz fram­gångar vilar på hans goda sång­ka­pa­ci­tet, att sälja honom som per­sona via musi­ken ver­kar vara sekundärt.

(Pub­li­ce­rad i Gaffa fre­dag 2 decem­ber 2011)

Comments are closed.
Comments are closed.

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv