november 18, 2009

Det är så här­ligt att få vara med i den här eran av svensk hip­hop. Jag har ju inte varit med från bör­jan, inte varit aktiv inom musiksce­nen när sam­lingen Side­walk Head­li­ners kom ut 1998 och tiden då dagens lejon och vete­ra­ner som Pet­ter, Tim­buktu och Ken Ring slog ige­nom. Men jag är rik­tigt glad över att vara del av den nya svenska hiphop-historian.

Jag läng­tar redan till tredje omgången med svensk hip­hop på Mose­backe i sam­ar­bete med Yes!. I två omgångar har  vi valt en lineup bestå­ende av de vi tror är en del av svensk hip­hops fram­tid för en kon­sert­kväll. Första omgången novem­ber 2008 blev det Pato Pooh, J-Son, Henok Achido, Ally­a­wan, Prop Dylan och STOR. Anda omgången okto­ber 2009 blev det Moham­med Ali, Laby­rint, Näääk & Safe­houseStaff och Zacke.

Det är så kul att få upp­leva hur snabbt det rör på sig mitt under näsan på en. De flesta av den nya gene­ra­tio­nens svenska hip­ho­par­tis­ter gör sina första radi­o­in­ter­vjuer i mitt pro­gram och jag har fått chan­sen att bli den första att recen­sera och skriva om dom i dags­pres­sen. Flera av dom som Adam Tensta, Pato Pooh och J-Son sit­ter idag i TV4s mor­gon­soffa, och sig­ne­rar tishor i SVTs Lilla Aktuellt.

Det är här­ligt… vi befin­ner oss i en myc­ket spe­ci­ell tid för gen­ren i Sve­rige, nu föds nästa decen­ni­ums stjär­nor som ska figu­rera i are­nan sida vid sida om vete­ra­nerna. Are­nan var mogen, och det ska­pa­des medi­e­ka­na­ler som kunde fånga upp. Kanske är vi lite omed­vetna om det som hän­der nu, men jag är helt tagen. Titta själv… nu sit­ter de där.

3 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram


Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Http_Client_Adapter_Exception' with message 'Unable to Connect to ssl://api.instagram.com:443. Error #0: ' in /storage/content/35/159535/ametistazordegan.com/public_html/wp-content/plugins/instapress/instagram-php-api/Zend/Http/Client/Adapter/Socket.php:235 Stack trace: #0 /storage/content/35/159535/ametistazordegan.com/public_html/wp-content/plugins/instapress/instagram-php-api/Zend/Http/Client.php(973): Zend_Http_Client_Adapter_Socket->connect('api.instagram.c...', 443, true) #1 /storage/content/35/159535/ametistazordegan.com/public_html/wp-content/plugins/instapress/instagram-php-api/Instagram.php(123): Zend_Http_Client->request() #2 /storage/content/35/159535/ametistazordegan.com/public_html/wp-content/plugins/instapress/instagram-php-api/Instagram.php(203): Instagram->_getHttpClientResponse() #3 /storage/content/35/159535/ametistazordegan.com/public_html/wp-content/plugins/instapress/instagram.php(403): Instagram->getUserRecent('self', '', 1) #4 /storage/content/35/159535/ametist in /storage/content/35/159535/ametistazordegan.com/public_html/wp-content/plugins/instapress/instagram-php-api/Zend/Http/Client/Adapter/Socket.php on line 235