november 11, 2009

I fre­dags var Rigo, eller för många fort­fa­rande Rodde från Infi­nite Mass, fokus­gäst i Kärleksattacken.

Det som fasci­ne­rar med rap­pa­ren och talang­fulle sång­a­ren Rodde är för­u­tom hans fan­tas­tiska taj­ming, hans bredd och häm­nings­lösa för­hål­lande till ska­pan­det. Rodde som var bland de få i lan­det som gjorde west coast-hiphop har nu den aktu­ella plat­tan Bad Man ute som inne­hål­ler influ­en­ser från södra USAs (senare kal­lad) rhythm and blues från 1950– och 60-talet. Det som del­vis är röt­terna till rock and roll. Plat­tan inne­hål­ler en myc­ket bra cover på 1957-års hit Lucille med Little Richards. Här får du en bakom-kulisserna glimt från sänd­ningen när vi spe­lade låten.

Klicka här för att se bil­der från vårt möte och lyssna på när Rigo pra­tar med mig.

Låten är inspe­lad i tur­né­buss, och i brist på mik­ro­fon med Rigo sjung­an­des i hör­lu­rarna (inkopp­lade där mik­ro­fo­nen ska vara ), därav den schyssta effek­ten… Lyssna här:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is requi­red to play this audio clip. Down­load the latest ver­sion here. You also need to have Java­Script enabled in your browser.

Ett minne jag har från Rodde är när han spon­tant dök upp i min stu­dio i säll­skap med Tito under sänd­ning och skulle köra en låt från plat­tan live. Stu­dion var pac­kad med ca 25 styc­ken rätt unga svenska rap­pare som med­ver­kat i täv­lingen The MC under säsongen. De var nu där för att göra sina slut­plä­de­ringar inför omröst­ningen. Medan rap­parna i klas­sisk hiphop-stil såg rätt hårda ut kom hiphop-veteranen Rodde in, ställde sig vid mic­ken och drog oge­ne­rat av skön­sång. Rap­parna som för­mod­li­gen vuxit upp med Rodde och Infi­nite Mass och fort­fa­rande har honom som före­bild visste inte rik­tigt hur de skulle han­tera det hela… det var som att flera av de tänkte: oj, så man FÅR göra såhär också som rappare?

Rodde är ett exem­pel på när ska­pan­det inte begrän­sas av kon­stru­e­rade reg­ler inom kul­tu­rella uttrycks­for­mer. Viva!

2 | Kommentera! | , , , , , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv