mars 22, 2010
Haga slott

Haga slott

Jag läser i SVD om att ett enormt järn­sta­ket på 800 meter ska mon­te­ras upp i Haga­par­ken i Stockholm.

Den kom­mer ringa in kron­prin­ses­san Victo­ria och Dani­els hem vid Haga slott som lig­ger mitt i på 7,8 hek­tar. Den kom­mer ringa in dom och stänga ute alla andra.

Det här gil­lar inte alla som bor här i Sthlm… många som hänger i Haga­par­ken är rätt sura och besvikna över att så myc­ket av par­ken nu för­svin­ner så att säga. Man kom­mer ju inte längre in än längs det här staketet.

Och längs sta­ke­tet kom­mer det tyd­li­gen mon­te­ras upp skyl­tar som beskri­ver vilka det är som bor där innan­för, och vad det är man tit­tar på.

Und­rar om Victo­ria kom­mer gå ända ut till sta­ke­tet nån gång? Gå längs den och titta ut på oss van­ligt folk. Kanske borde vi göra egna skyl­tar och sätta upp dom längs sta­ke­tet åt henne. Berätta var och en av våra histo­rier… berätta för henne vad det är hon tit­tar på.

8 | Kommentera! | , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv