mars 16, 2010

Den här är ritad av Svante Dani­el­son och Björn Berglund som sedan fem år till­baka illu­stre­rat per­so­ner inom olika kre­a­tiva områ­den som ”Filu­rer”. Per­so­nerna de ritar är hand­ploc­kade och med i de olika pro­jekt som Svante och Björn Ska­par. De är använda till pro­jekt som vinyl­ski­vor och klubbevents.

De per­so­ner som än så länge är illu­stre­rade är för­u­tom dem själva är Kool DJ Dust, Pure P, Aaron Phiri, Bruce Lee­nus, Gra­gee Pika­nen, Eme­lie Pon­tén, Cari Leke­busch, Jesper Dahl­bäck, Zoo Bra­zil, Famil­jen, Kris­ter Lin­der och nu slut­li­gen får jag vara med i familjen.

Svante Dani­els­son är sedan innan erkänd sen ska­pan­det av det geni­a­liska gra­tis­spe­let Pan­da­land. Han är i grun­den utbil­dad illust­ra­tör och job­bar dag­tid som ”User Inter­face desig­ner”. Björn Berglund är en aktiv musik pro­du­cent, DJ och PR-man.

Den här filu­ren ska målas på min vägg hemma, i liten for­mat så det ser ut som den står på gol­vet… fin va? och så hop­pas man såklart få vara med i ett tv-spel när man har en sån på sig själv. Jag menar, visst har vi alla önskat att vi fick hoppa, slå skal­len i block och få en svamp att dyka upp?

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , ,


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv