december 28, 2011

———————————————–
Sony Music/Nappy Boy/Konvict Muzik | Betyg 2 av 6
——————————————–

Till hälf­ten stripp­klubb­mu­sik, till hälf­ten avska­lade r’n’b-tryckare.

Ski­van öppnar med hög energi men går sedan i halv­fart res­ten av tiden. De lång­samma låtar­nas upp­bygg­nad grun­das i tra­di­tio­nell r’n’b. Om man ska­lar bort de digi­ta­li­se­rade effek­terna och klär låtarna i ett orga­niskt sound skulle man få Usher a la Nice & Slow från slu­tet av 90-talet.

Det har alltså inte hänt myc­ket med T-Pains sound sedan han för sex år sedan gjorde auto­tune till sitt sig­num. Han gör fort­fa­rande till hälf­ten stripp­klubb­s­mu­sik och till hälf­ten lång­samma och avska­lade smö­riga r’n’b-tryckare. Och allt görs med auto­tune. Det här är ingen kva­li­tétsupp­le­velse och inget för fin­sma­kare. Ski­van har ton­å­ringar som huvud­mål­grupp och tilläm­par effekt­sö­keri istäl­let för nör­deri. Säga vad man vill om det, men den här gen­rens pro­du­cen­ter är bra på att skapa energi i uptem­polå­tarna på bil­ligt vis. Pro­ble­met är bara att även ton­å­ring­arna vid det här laget kan vara trött på auto­tune och att albu­met har hela 17 spår med det.

Det största hotet mot T-Pains kar­riär är alltså absurt nog hans kän­ne­tec­ken. Autotune-bonanzans tid är räk­nad och han blir nog snart tvungen att återupp­finna sig själv.

(Pub­li­ce­rad i Gaffa mån­dag 12 decem­ber 2011)

Comments are closed.
Comments are closed.

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv