maj 21, 2012

BETYG: 4 av 6
Artist: Spoek Mat­hambo
Skiva: Fat­her Cree­per (Sub Pop)

Vad Phar­rell Wil­li­ams önskar att han vore 2012.

Han kal­lar sitt maniska sound för ”towns­hip tech”, vil­ket kan sägas syfta på den syd­af­ri­kanska housens stän­digt för­än­der­liga avkomma. Den syd­af­ri­kanske sång­a­ren, rap­pa­ren och pro­du­cen­ten har gått ännu längre med sitt andra album. Fat­her Cree­per släpps på grunge-indiebolaget Sub Pop som uppen­bar­li­gen har bidra­git till fri­are tyg­lar och gjort att Mat­hambo ska­pat en ännu mer psy­ke­de­lisk skiva än debu­tal­bu­met från 2010.

Han är trot­sig och målar utan­för gräns­lin­jerna, utma­nar lyss­na­ren med inno­va­tiva och obskyra ljud­kol­lage och ver­kar ha fått utlopp för en inne­bo­ende hän­syns­lös ska­par­själ. På Fat­her Cree­per plund­rar han det inter­na­tio­nella musik­bib­li­o­te­ket, blan­dar och ger dig en mix av metal, electro, rock, och crunk. Detta blan­dar han med ele­ment som oftast före­kom­mer inom mainstream-musikproduktioner såsom långa rockgitarr-riff och stor­slagna melo­diska sång­re­fränger vilka han klär i ny kwaito-outfit, en ner­pit­chad ver­sion av house från Johan­nes­burg där Mat­hambo kom­mer ifrån. Hans tunna röst är den sva­gaste aspek­ten och ski­van kan spreta lite för myc­ket, men i det stora hela är Spoek Mat­hambo vad Phar­rell Wil­li­ams önskar att han vore 2012.

(Pub­li­ce­rad i Gaffa)

Comments are closed.
Comments are closed.

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv