maj 21, 2012

BETYG: 3 av 5
Artist: San­tigold
Skiva: Mas­ter of my make-Believe (Warner)

När hon debu­te­rade för fyra år sedan med sin mix av afro­dub och elekt­ro­nika var grän­serna mel­lan pop­mu­si­kens kre­a­tiva under­klass och den indust­ri­ella popen fort­fa­rande tyd­lig. Med åren har dock musi­k­in­du­strin anam­mat popun­der­klas­sens uttryck och tvingar indie­po­pen till att åter­ska­pas. San­tigold ger upp­gif­ten ett för­sök. På hen­nes andra album gör hon pop med anspråk på auten­ti­ci­tet. Hon adde­rar kari­bisk punk med vemod, men får bara hälf­ten rätt.

Bästa låt: Go!

(Pub­li­ce­rad i Metro)

Comments are closed.
Comments are closed.

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv