juni 26, 2010

Musikhjälpen 2009

Musik­hjäl­pen, ett insam­lings­pro­gram på direktsänt dygnet runt i en vecka på SVT och SR som 2009 led­des av mig Ame­tist, Jason (Tim­buktu) och Chris­ter. Vi sam­lade in mer än 5,7 mil­jo­ner kro­nor i kam­pen mot Malaria.

0 | Kommentera!
, , , , ,Lämna en kommentar
Vill du visa en profilbild bredvid din kommentar? Registrera en Gravatar!

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter