januari 3, 2012

(Publicerad i Göteborgs Posten 24 maj 2011)

Den feministiska bedömningen av musikaliska verk straffar konsten för hårt.

Sverige är ett land med stort rättvisetänk och starka feministiska traditioner. Feminismens företrädare har ständigt ett hököga på förekomsten av sexism inom reklam, film och konst. På senare år verkar det dock ha blivit alltmer förekommande att album och andra musikaliska verk bedöms helt ur en feministisk infallsvinkel. Jag tycker mig se allt fler musikrecensioner som förenklar verk och endast beskriver förekomsten av sexism i verket eller väljer att fokusera på bristen av kvinnliga musiker på spåren.

Det är så klart viktigt att påpeka sexism även i musikaliska verk för att hålla medvetenhet hos massan levande, det gör även jag i mina recensioner. Självklart är det så att konstnärliga verk såsom målningar, musikvideor och låttexter reproducerar stereotypa föreställningar. Allmänmänskliga fenomen och samhälleliga föreställningar såsom objektifieringen av kvinnan lever således vidare i konst vi skapar. Att inte alls påpeka sexism inom musik kan också betyda att man klappar en genre på huvudet och signalerar att den brukar manifestera sexism, vilket också är att förenkla.

Problemet med att låtar och album helt recenseras med en feministisk infallsvinkel är att andra infallsvinklar per automatik sätts åt sidan. Ett tunnelseende uppstår i farten och man missar att titta på de övriga nyanserna i verket, som exempelvis soundets musikhistoriska sammanhang och innovation. I stridens hetta tenderar vissa skribenter att diskvalificera och ogiltigförklara konstnärliga verk genom att endast behandla dem ur ett feministiskt perspektiv. För att vara rättvis mot verken bör därmed varje konstnärligt verk som ser dagens ljus även angripas rent musikjournalistiskt. Allt annat är att göra verket en otjänst.

0 | Kommentera!
, , , , , ,Lämna en kommentar
Vill du visa en profilbild bredvid din kommentar? Registrera en Gravatar!

Om Ametist

Ametist är musikjournalist.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist
Instagram: instagram.com/ametistametist

Läs mer om mig här.


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter