maj 20, 2012

Sommaren står vid tröskeln och med den en hel del musikfestivaler runtom i landet. Men festivalbesöket kanske inte blir som jag tänkt mig, märker jag nu. Socialstyrelsen överväger nämligen att sänka volymen på musiken jag vill lyssna på. Socialstyrelsen grundar sitt övervägande på ett uttalande av professor Stig Arlinger. Stig fick i uppdrag att granska riskerna med höga ljudnivåer och menar att ljudnivån på bland annat konserter, biografer och klubbar bör sänkas med hela tre decibel till 97 för vuxna vilket på en logaritmisk skala (som decibel är) innebär en väldigt märkbar nivåsänkning. Han har gått igenom forskning på området och hittat ”några skrämmande djurförsök där man exponerat försöksdjur för ljudnivåer som är ungefär jämförbara med vad som uppstår på en typisk popkonsert” (Ekot 24/4). Djurförsöken har visat att trots att hörseltrösklarna förblivit normala efter ljudexponeringen, har en viss förändring i snäckan kvarstått. Socialstyrelsen medger att arrangemang i Sverige är bra på att hålla sig inom nuvarande decibelgränser men Stig Arlinger påpekar ändå att det finns en risk för att folk skadar sin hörsel även om dagens krav på ljudnivån (100 decibel för vuxna) fortsättningsvis följs.

Innan socialstyrelsen sänker volymen ska det dock göras en konsekvensanalys för att se om beslutet är rimligt med hänsyn till eventuella ekonomiska effekter på musikarrangemangs-branschen. Bra idé, kan man ju tycka. Personligen har jag någon gång lämnat konserter för att volymnivån varit för låg och många gånger stått i publikhavet och klagat på att volymen inte är tillräckligt hög. Jag vill känna basen dunka mig i bröstkorgen. Jag föredrar att använda öronproppar hellre än att volymen sänks för jag vill befinna mig bland fysiskt kännbara ljudvågor, då känner jag att jag fått valuta för biljettutgiften. Hela situationen påminner mig om när jag var tonåring och mina föräldrarna plötsligt kom in i flickrummet och sänkte musiken, det är exakt samma irritationskänslor som när en makthavande instans hindrar min njutning. Jag värdesätter min njutning högt. Musik fungerar som en känslomässig urladdning, och precis som fysisk träning är det inte förrän du utmanat maxpotentialen som det kan ske.

Vad sägs i stället om att lagstadga om tillgängliga öronproppar på evenemang där höga ljudnivåer förekommer? Och om decibelsänkningen blir verklighet undrar jag vad Socialstyrelsen har tänkt göra med nyårsafton, ska vi ha ljuddämpare på raketer och smällare? Och har Stig Arlinger befunnit sig i en fotbollsklack när de är i gasen? Hur tänker Stig att Socialstyrelsen ska sänka deras volym?

(Publicerad i Göteborgs Posten 13 maj 2012)

0 | Kommentera!
, , , , , , , ,Lämna en kommentar
Vill du visa en profilbild bredvid din kommentar? Registrera en Gravatar!

Om Ametist

Ametist är musikjournalist.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist
Instagram: instagram.com/ametistametist

Läs mer om mig här.


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter