maj 26, 2012

Nu blir gangster-rap ett högskoleämne. I höst startar Oslo universitet en tiopoängskurs i ämnet som utgår från den bortgångne kultförklarade rapparen Tupac Shakurs låttexter.

Tupac använde likt många andra hiphopartister rappen som ett verktyg för att synliggöra samhällets orättvisor. Kursens huvudsakliga föreläsare, Knut Hermundstad Aukrust, berättade för norska NRK att kursen kommer att diskutera de sociala förhållandena som hiphop-kulturen grodde fram ur i USA under 70-talet och analysera Tupacs låttexter med ett kulturhistoriskt perspektiv. Detta är första gången hiphopen blir ett regelrätt högskoleämne i Skandinavien. I USA är hiphop-studier emellertid sedan länge etablerade i universitetsvärlden. Universitetet Harvard inrättade till och med The Hiphop Archive året 2002, ett institut som erbjuder högskolekurser inom exempelvis ledarskap med utgångspunkt i hiphopkulturens världsbetraktelse. Kursernas utgångspunkt är oavsett läroämne filosofier som diskuterar jämlikhet, medborgarinflytande och klyftor i samhället och synliggör individens makt över sina livschanser. Det är nog bara en tidsfråga innan hiphop införs som högskoleämne även i Sverige. I maj presenterade forskare från Malmö högskola en rapport som menade att unga personer som har haft det svårt i skolan får ”en andra chans” i skolsystemet tack vare hiphopen.

Forskarna hade studerat Studieförbundet Vuxenskolans framgångsrika hiphop-projekt i Göteborg, Malmö, Borlänge, Jordbro och Umeå där hiphopkulturen använts för att skapa mötesplatser med aktiviteter som stimulerar individers vilja att påverka sin omgivning och livssituation, ett projektet som grott ur doktorsavhandlingen ”Rap(p) i käften” (2007) av Johan Söderman vid Lunds universitet som behandlade hiphopen och lärandet.

Hiphopkulturen är också av betydelse för unga svenskars uppfattning om kunskapens betydelse för livschanserna. Bakom den kommersiella hiphopindustrin finns nämligen en kraftig ideologisk struktur inom hiphopkulturen vars idélära är att kunskap utgör främsta vapnet med vilken individen kan att ta sig fram i livet och övervinna samhällsstrukturella hinder. Hiphopkulturen förespråkar ett aktivt medborgardeltagande i omgivningen och ett stort kommenterande och kritiserande av samtiden via det offentliga rummet, vilket kräver ett vetande och omvärldskoll.

Utbildningsministern Jan Björklund är nog ännu inte medveten om att hiphopen har stor betydelse för hans uttalade vision om att återinföra kunskapen, och viljan till kunskapen, i skolan.

(Publicerad i Göteborgs Posten 30 juni 2012)

0 | Kommentera!Lämna en kommentar
Vill du visa en profilbild bredvid din kommentar? Registrera en Gravatar!

Om Ametist

Ametist är musikjournalist.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist
Instagram: instagram.com/ametistametist

Läs mer om mig här.


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter