januari 3, 2012

(Publicerad i Göteborgs Posten 10 september 2011)

Rapparen Toffer skapade i förra veckan bråk mellan feminister och feminister. Det blev tydligt att den mer radikala nolltolerans-feminismen verkar ha tappat en hel del kredibilitet. Ur askan har en ny, alternativ, feminism vuxit fram.

Bråket tog avstamp i Toffers återkommande tagline och utrop ”Inga smala gussar!” (guss/guzz är slang för tjej). Bråket uppehöll sig mestadels på twitter och krönikor som publicerades på internet. Den ena gruppen feminister störde sig på utropet och menade att den är ännu ett tecken på mönstret att kvinnor inte äger sina egna kroppar och att män och samhälle återigen talar om för kvinnor hur deras kroppar bör se ut. Dramaten-kommunikatören Rebecka Hedström skrev i Nöjesguiden att ”det finns ett vanligt antagande att kvinnor kontinuerligt behöver förses med information om sitt fysiska tillstånd. Att vi måste ha ett regelverk att förhålla oss till […]” (Nöjesguiden 1/9 2011). Den här gruppen feminister kritiserade kvinnor som reproducerar dessa mönster genom att anta utropet.

Plötsligt blev existensen av en alternativ feminism tydlig. Dessa var inte typen ”det är okej med utvik”-feminister, de var nämligen väl medvetna om allvaret i det patriarkala systemet. Men de tycker att nolltolerans-feministerna är för nervösa, att man idag kan konsumera och reproducera inslag som har en grund i objektifierandet av kvinnan men samtidigt ha distans till företeelserna. De alternativa feministerna tycker att det bör finnas större förtroende för graden av fundamental feministisk medvetenhet. Journalisten Emilia Melgar förklarade i en krönika att ”det är tröttsamt att läsa feministiska moralryttares åsikter. Det är tröttsamt att som tjej inte få sjunga med på låtar som enligt vissa kvinnor objektifierar och kränker vårt kön. Att jag skriker – Inga smala gussar – på en spelning betyder inte att jag står på det ack så förtryckande patriarkatets sida eller att jag är en förvirrad Daddy’s girl” (Kingsize Magazine 2/9). Dessa alternativa feminister blev snabbt attackerade av de mer radikala feministerna som stämplade dem som manssolidariska, dåliga feminister. I samband med denna dispyt bekräftade musikskribenten och feministen Sanna Berg den nutida stora klyftan feminister emellan. På sin blogg förklarade hon att hon inte längre är en vad hon kallar ”väldigt aktiv feminist” på grund av ”rigida regler bland feministerna om vad man skulle tycka, hur man skulle se ut, vilken musik man skulle gilla”.

Uppenbarligen är de mer aktiva radikala feministerna och de alternativa feministerna som ett par som precis gjort slut, snarstuckna och väldigt nyfikna på den andras tankar och åsikter. Ett känsligt läge, och båda tycker att den andra gör kampen till åtlöje. Toffers utrop på tre ord har gjort oss uppmärksamma på att vi lever i en tid då feminister känner sig hämmade av andra feminister. Feminismen upplever just nu sin kanske största interna och ideologiska slitning någonsin.

0 | Kommentera!
, , , , , ,Lämna en kommentar
Vill du visa en profilbild bredvid din kommentar? Registrera en Gravatar!

Om Ametist

Ametist är musikjournalist.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist
Instagram: instagram.com/ametistametist

Läs mer om mig här.


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter