december 6, 2010

Hip­hop­värl­dens ver­sion av Kesha

Flo Rida kan vara hip­hop­värl­dens ver­sion av Kesha. Pro­duk­tio­nerna kan, pre­cis som hans förra album, bäst lik­nas vid ett ”paint by numbers”-skapande. Det spe­las på vissa strängar för att skapa en mish-mash av de ljud som lig­ger i tiden och sam­ti­digt gene­rera i något så skri­kigt som möj­ligt, med egensyf­tet att bara låta mest. Det här är myc­ket topp och inget bot­ten. Det här är intets­ä­gande och kan ge upp­hov till huvud­värk, och i värsta fall till­fäl­lig avsmak för all musik. Det här är fak­tiskt så meka­niskt och men­löst att till och med svenska Hol­ly­wood­fruar kan komma att rata det.

Spå­ren på ”Only One Flo” är uptem­po­ko­pior på det du velat slippa höra på radi­ons a-rotation under de senaste åren. Och det är iro­niskt att ski­van heter ”Only One Flo”, för några rapskills finns inte där att tala om. Touché.

(Pub­li­ce­rad i Gaffa, nov 2010)

Comments are closed.
Comments are closed.

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv