oktober 9, 2009

Efter ca fem års tyst­nad är han till­baka och leve­re­rar sin mest sond­mäs­sigt avska­lade platta någon­sin. Relapse inne­hål­ler få samp­lingar och har genom­gå­ende mono­tona beats som ibland nosar på boom-bap och är rätt utmär­kande för pro­du­cen­ten Dr. Dre. Emi­nems rapskills är intakt, om inte för­bätt­rad trots senaste årens skan­da­ler och påfrest­ningar. Han har ett fan­tas­tiskt sätt att vara hop­fo­gad med bea­tet, men high-pitchar och leker mer än någon­sin med röst­pro­duk­tio­nen och blir någon­stans emel­lan prutt­ljud och rap­ningar för­vand­lad till en kari­ka­tyr och inger kar­ne­valkänsla. Det spar­tanska blir gung­löst över tjugo spår och kom­bi­ne­ras med gam­malt gnat över mam­man, upp­rad­ning av pil­ler han pop­par, homo­hat, kän­dishat, kvin­no­hat och mesta­dels själv­hat. Emi­nem befin­ner sig tyd­li­gen ännu bara på steg sex i tolvstegsprogrammet.

Betyg 2 / 5

Bäst just nu: Zacke – Spela Mig På Radion (singel)

(Pub­li­ce­rad i tid­ningen City, år 2009)

Comments are closed.
2 kommentarer


  1. […] gången senaste året är hur Emi­nem mani­fe­ste­rar sina geni­a­liska rapskills bäst på andra spår än på sin egen senaste platta. Han är bäst under press, han leve­rar under kon­kur­rens från andra MCs. Inget konstigt […]

  2. dL skriver:

    kul hur sma­ken är delad, ett av dom bästa släp­pen iår tyc­ker jag per­son­li­gen
    (dock ingen full­pot­tare)
    mixta­pet The Man Not The Myth han släppte efter var även det rik­tigt bra

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv