maj 21, 2012

BETYG: 6 av 6
Artist: Daniel Savio
Skiva: Daniel Savio (Dødpop)

Detta är Skweee. En finsk-svensk upp­fin­ning som sät­ter Sve­rige i täten av den elektro­niska musi­kens utveck­ling inter­na­tio­nellt. Daniel Savio är en av gen­rens pin­jo­nä­rer och för­grunds­fi­gu­rer. Nam­net Skweee syf­tar på använ­dan­det av gamla synt­he­si­zers där Savio kra­mar ut (sque­eze out) intres­santa ljud och kom­bi­ne­rar synt­hs­lingor och bas­gångar med funkryt­mer. Albu­mets ljud­bild är mini­ma­lis­tisk men på samma gång fyl­lig och bastant. Ski­van pla­ce­rar dig på en bre­a­king­matta i ett gatu­hörn i New York under 70-talet och sam­ti­digt på en mars­ex­pe­di­tion i framtiden.

Det för­vå­nans­värda är att Savio lyc­kats göra något så mate­ma­tiskt så otro­ligt sväng­igt. Spå­ren är logiska men sam­ti­digt humo­ris­tiska och känns som lju­det av synt­he­sei­zers dia­log av flör­tande och pikande med varandra. Ski­van får alla b-boys att spon­tan­köra power moves där de står och musik­ska­pare värl­den över blir gröna av avund. Detta gör musik-Sverige stolt.

(Pub­li­ce­rad i Gaffa)

Comments are closed.
Comments are closed.

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv