december 30, 2011

RCA/SonyBetyg 3 av 5
———————————
Soul med charm.

Ant­hony Hamil­ton bibe­hål­ler sina kän­ne­tec­ken och ger oss solid soul med en antik charm som ibland går i gospe­lens anda och ald­rig går ur tiden.

Den här gången visar han ibland upp aningen fräc­kare uttryck och en mer pole­rad ljud­bild än vad man hört från honom tidi­gare. På sitt sjunde album hit­tar han den gemen­samma näm­na­ren mel­lan klas­sisk soul från en tidi­gare era och det mer moderna.

Bästa spår: ”Woo”.

(Publ­li­ce­rad i Metro Pub­li­ce­rad 2011-12-13)

Comments are closed.
Comments are closed.

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv