augusti 22, 2011

Klicka här för att läsa krönikan.

1 | Kommentera! | , , , ,


augusti 22, 2011

Ett irre­le­vant mellanspel.

Efter stort hem­lig­hets­ma­keri släpps gigan­terna Jay-Z och Kanye Wests sam­ar­betsal­bum Watch the Throne. När två av 2000-talets mest rele­vanta hip­ho­par­tis­ter går sam­man är för­vänt­ning­arna sky­höga. Båda är goda lyri­ker kända för sina punch­li­nes, temalå­tar, säkra rap­stil, goda smak i val av beats, och inte minst stora pondus.

Men det är inte de själv­klara höga för­vänt­ning­arna som gör att plat­tan fal­ler platt när den till slut bli­vit rea­li­tet. Kanye West har på senare tid mer och mer pro­fi­le­rat sig som inno­va­tiv medan Jay-Z bibe­hål­lit sin mer tra­di­tio­nella hip­hoplut­ning och albu­met känns som en kom­pro­miss dem emel­lan, något även Beyon­ces med­ver­kan pekar på. Båda kom­mer bara halv­vägs i sin fulla för­mo­dade potential.

Kanye West vill hävda sin este­tiska pro­fil och vara arty men får inte gå hela vägen, och Jay-Z ver­kar ald­rig rik­tigt tända till i sam­man­hanget. Ingen av de två gigan­terna känns när­va­rande till fullo och resul­ta­tet är att ver­ket Watch the Throne bara blir ljum­met och ett mer eller mindre irre­le­vant släpp i bådas bib­li­o­tek. Pro­duk­tio­nerna läm­nar också en del att önska. De har ingen tyd­lig rikt­ning och är i det stora hela oupp­fyllda önske­mål på det de skulle kunna vara.

Albu­mets star­kaste ljus­punkt är Frank Ocean som bidrar med en dos väl­be­höv­lig auten­ti­ci­tet och del­ta­gande. Frank Ocean talar till dig medan Jay-Z och Kanye West talar förbi varandra, det är känslan.

Comments are closed.
augusti 22, 2011

Ett irre­le­vant mellanspel.

Efter stort hem­lig­hets­ma­keri släpps gigan­terna Jay-Z och Kanye Wests sam­ar­betsal­bum Watch the Throne. När två av 2000-talets mest rele­vanta hip­ho­par­tis­ter går sam­man är för­vänt­ning­arna sky­höga. Båda är goda lyri­ker kända för sina punch­li­nes, temalå­tar, säkra rap­stil, goda smak i val av beats, och inte minst stora pondus.

Men det är inte de själv­klara höga för­vänt­ning­arna som gör att plat­tan fal­ler platt när den till slut bli­vit rea­li­tet. Kanye West har på senare tid mer och mer pro­fi­le­rat sig som inno­va­tiv medan Jay-Z bibe­hål­lit sin mer tra­di­tio­nella hip­hoplut­ning och albu­met känns som en kom­pro­miss dem emel­lan, något även Beyon­ces med­ver­kan pekar på. Båda kom­mer bara halv­vägs i sin fulla för­mo­dade potential.

Kanye West vill hävda sin este­tiska pro­fil och vara arty men får inte gå hela vägen, och Jay-Z ver­kar ald­rig rik­tigt tända till i sam­man­hanget. Ingen av de två gigan­terna känns när­va­rande till fullo och resul­ta­tet är att ver­ket Watch the Throne bara blir ljum­met och ett mer eller mindre irre­le­vant släpp i bådas bib­li­o­tek. Pro­duk­tio­nerna läm­nar också en del att önska. De har ingen tyd­lig rikt­ning och är i det stora hela oupp­fyllda önske­mål på det de skulle kunna vara.

Albu­mets star­kaste ljus­punkt är Frank Ocean som bidrar med en dos väl­be­höv­lig auten­ti­ci­tet och del­ta­gande. Frank Ocean talar till dig medan Jay-Z och Kanye West talar förbi varandra, det är känslan.

Comments are closed.
Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv