januari 21, 2011

Mina vän­ner har fest! Vi ses där va?

(klicka på bil­den för stor bild och läs var du köper biljetter!)

0 | Kommentera! |


januari 10, 2011

… och dessa kom­mer från ingen mindre än foto­gra­fen Camilla Cherry som ringde och ville fota säsongs­av­slut­ningen. Camilla Cherry har foto­gra­fe­rat och doku­men­te­rat den svenska hip­hop­sce­nen ända sedan 90-talet. Tack för dessa!

(Klicka på den första bil­den så pop­par ett gal­leri fram som du kan bläddra i)

0 | Kommentera! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


januari 7, 2011

Diver­si­dad är resul­ta­tet i ett pro­jekt där ini­ti­a­tiv­ta­garna, org. Euro­pean Music Office och EU-kommissionen, vill verka för att stärka den euro­pe­iska musik­mark­na­den gente­mot den ame­ri­kanska. Målet med The Expe­ri­ence Album är alltså att den euro­pe­iska hip­ho­pen ska flexa musklerna.

På 14 spår sam­sas 20 rap­pare från 12 euro­pe­iska län­der och rap­par på nio olika språk. Sve­rige repre­sen­te­ras av Mar­cus ”Mac­kan” Price som utan tve­kan är en av lan­dets bästa MCs, men som inte ver­kar ha inspi­re­rats av pro­jek­tet och de beats han fått jobba med. Ini­ti­a­ti­vet är heder­svärt, men det är där­e­mot synd att ini­ti­a­tiv­ta­garna tyd­li­gen inte har koll på musik och kva­lité. Urva­let av rap­pare är fint, men urva­let av pro­du­cen­ter är påtag­ligt ett bot­ten­napp. Frå­gan är om Mac­kan någon­sin fått skriva till och rappa på så usla beats. De synt­ba­se­rade bur­kiga pro­duk­tio­nerna hade kun­nat vara nybör­jar­pro­du­ce­rade i en stu­dio i din lokala ung­doms­gård av någon som endast har Flo-Ridas senaste album som referens.

The Expe­ri­ence Album är en rejäl björnstjänst, inte ska väl den euro­pe­iska hip­ho­pen repre­sen­te­ras på detta vis?

(Pub­li­ce­rad i Gaffa janu­ari 2011)

0 | Kommentera! |


januari 3, 2011

Jag har skri­vit en krö­nika i maga­si­net EXPO, läs den genom denna länk.

(EXPO är en tid­ning som behand­lar och kart­läg­ger rasism, anti­sem­tism och främlingsfientlighet).

0 | Kommentera! |


Sida 1 av 11

Om Ametist

Ametist är musikjournalist, författare, krönikör och programledare.

Mail: ametist@ametistazordegan.com
Twitter: twitter.com/AmetistAmetist

Läs mer om mig här.

Ametists program på SR:
Kärleksattack på svensk hiphop


Senaste inläggen


Senaste kommentarer


Senaste bilden på Ametist Instagram

Följ mig på Instagram


Kategorier


Ametists senaste tweet

Följ mig på Twitter


Arkiv